Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů.

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.

Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 CO JE DOG FORUM

Dog Forum je jedním z portálů zastřešující platformy Tectum Forum (komunitní, tématicky zaměřené inzertní portály). Proč FO­RUM? Ve starém Římě se tak označovalo mís­to pro ve­řej­ná vy­stou­pe­ní, středisko obchodního, spo­le­čen­ské­ho a po­li­tic­ké­ho ži­vo­ta (náměstí, tržiště). Por­tá­ly plat­for­my Tectum Fo­rum mají díky so­fis­ti­ko­va­né­mu sys­té­mu po­ten­ci­ál stát se jed­ně­mi z nej­vět­ších on-line tr­žišť v České re­pub­li­ce.

Na tr­žiš­ti je vše, co po­tře­bu­je­te. Na­kou­pí­te - pro­dá­te, po­ptá­te se - do­zví­te se. Mů­že­te utra­tit i vy­dě­lat. Bav­te se s námi :-)

Kdysi jsem na netu hledala hrníček s fotkou pejska – boxera, jako poděkování mamince svého kamaráda za zapůjčení auta. Podobného tomu, co jí běhal doma na zahradě. Zabralo mi to spoustu času, kromě psů se mi zobrazovali různí svalovci v ringu, jen to, co jsem hledala, nikde. Také se Vám to už stalo? Proto je tu portál Dog - Forum. Kde bude všechno o psech, pro psy, na psy, se psy… a jejich páníčky. U nás se Vám nestane, že namísto psa narazíte na kulturistu. Nevíte, kam na dovolenou i se svým mazlíčkem? Nebo naopak potřebujete najít kvalitní psí hotel? Chcete se zajet podívat na zajímavou psí výstavu? Budeme nakupovat, prodávat, diskutovat, radit si, inspirovat se. Přečtete si zajímavé rozhovory, články, získáte nové kontakty… V neposlední řadě budeme pomáhat ztraceným pejskům a těm v nesnázích. Co na portále Dog Forum najdete?Psy, vše pro psy, vše pro pejskaře, obchody – nabídky, poptávky, bazar, služby – psí salóny, hotely…, pomoc – ztráty a nálezy, útulky atd.